Priser

Fysioterapien Løkkenshus har overenskomst med den offentlige sygesikring, og patienter henvist fra en læge eller sygehus kan således opnå tilskud til behandlinghonoraret fra Sygesikringen.

Der gives tilskud til patientandelen fra Sygeforsikringen danmark til medlemmer heraf. Se oversigt over tilskud her.

Fysioterapien Løkkenshus sender automatisk regningsoplysningerne til Sygeforsikringen danmark, når fakturaen er betalt.

Har du helbredskort fra kommunen ydes kommunalt tilskud til patientandelen i henhold til kortet.

Fysioterapien Løkkenshus afregner tilskuddet direkte med kommunen, så du ikke skal lægge penge ud. Dog særlige vilkår, hvis du samtidig er medlem af Sygeforsikringen danmark.

Mange private sundhedsordninger i virksomheder tilbyder betaling af et antal årlige behandlinger. Bemærk at ikke alle ordninger forudsætter lægehenvisning. Spørg på din arbejdsplads eller se din police.
Er du kommet til skade? Dækker en forsikring dine udgifter til behandling? I så tilfælde kan Fysioterapien Løkkenshus afregne honoraret direkte med forsikringsselskabet.

I henhold til overenskomst mellem Sygesikringen og Danske Fysioterapeuter er priserne pr. 1. april 2024: (“patientandel” forudsætter lægehenvisning til fysioterapi (speciale 51)):

Fuldt honorar
Sygesikring
Patientandel
Første konsultation
506,72
199,14
307,58
Normal behandling
322,19
126,62
195,57
Kort behandling
214,81
84,42
130,39
*Udeblivelse
322,19
0,00
322,19

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 313,51 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

Du har naturligvis også mulighed for behandling uden henvisning fra din læge. Se din pris her.

Vederlagsfri fysioterapi
Visse diagnoser på kroniske sygdomme eller tilstande giver ret til vederlagsfri fysioterapi. I disse tilfælde betaler Sygesikringen hele honoraret. Lægen skal henvise til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), og der gælder særlige limiteringsregler/vilkår for tilbuddet.

Det er lægen, der afgør, om man er berettiget. For at få lægehenvisningen skal man bl.a. være omfattet af en af målgrupperne. Det er som udgangspunkt personer med:

  • medfødte eller arvelige lidelser
  • erhvervede neurologiske lidelser
  • fysiske handicaps som følge af ulykke
  • nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Der er flere begrænsende regler, men mange er omfattet af tilbuddet. Ring og forhør dig nærmere.

Klinikken modtager betaling i Kontant, Dankort og internationale Kreditkort samt ved fremsendelse af Indbetalingskort via Bank (Homebank).

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. nr.: (+45) 98 99 24 24 eller send os en email på fv@loekkenfys.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.


Benötigen Sie Physioterapie?

Ich spreche Deutch! Rufen Sie mich an.

Wir verabreden einen Behandlungstermin. Lymphdrainage, Behandlung von akuten und chronischen Zuständen; Z. B. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen Verstauchungen.

Oder einfach nur eine schöne Massage.