Om Fysioterapeut Frank Vangsgaard

Jeg blev uddannet på Ergo- & Fysioterapeutskolen i Aalborg i 1994. Uddannelsen varede på daværende tidspunkt 3 år.

Siden arbejdede jeg på Behandlingscenteret Østerskoven ved Hobro med børn og unge med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Formålet med deres ophold på Behandlingscenteret Østerskoven var dels optræning, dels at afdække hvilken boform og hjælpemidler der ville passe til de enkelte unge efterfølgende.

I en kortere periode arbejdede jeg som distriktsfysioterapeut ved daværende Pandrup kommune. Her arbejdede jeg med dels individuel træning, holdtræning samt tilpasning og hjemkøb af hjælpemidler til borgerne. Jeg underviste desuden borgere og kommunens ansatte i diverse ergonomiske problemstillinger.

I 1995 kom jeg i gang som privatpraktiserende fysioterapeut ved Klinik for Fysioterapi i Pandrup. Jeg arbejdede dels på klinik, dels med hjemmebehandlinger i patienternes eget hjem, på plejehjem samt på amtslige og kommunale instititutioner. Jeg arbejdede i Pandrup i 3 år, indtil jeg fik mulighed for at starte Fysioterapien Løkkenshus i Løkken i 1998.
Under min ansættelse i Pandrup havde jeg adskillige undervisningsopgaver i ergonomi, arbejdsstillinger, fysiologi m.v. på diverse AMU-Centre i hele Nordjylland samt på Skolen for Social- og sundhedsasstistenter i Hammer Bakker. Ligeledes afholdt jeg kurser for forskellige idrætsklubber og foreninger.

I gennem nu 25 år har jeg gennem Fysioterapien Løkkenshus i Løkken været travlt beskæftiget dels på klinikken, hvor jeg efter bedste evne har betjent egnens lokale samt byens gæster.

Jeg udfører også gerne hjemmebehandlinger, som tilbydes i Løkken og opland i alle retninger.

Efteruddannelse
Gennem årene har jeg taget adskillige efteruddannelseskurser. Bl. a. McKenzie-kurser, Manuel Terapi kurser, “Best of Manual Therapi kurser”, Praksiskørekort, Kurser i børnebehanding, massagekurser, akupunkturkurser m.fl.

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. nr.: (+45) 98 99 24 24 eller send os en email på fv@loekkenfys.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.


Benötigen Sie Physioterapie?

Ich spreche Deutch! Rufen Sie mich an.

Wir verabreden einen Behandlungstermin. Lymphdrainage, Behandlung von akuten und chronischen Zuständen; Z. B. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen Verstauchungen.

Oder einfach nur eine schöne Massage.

Klinikken er akkrediteret. Se mere her